Urnenedsettelse

Avtal urnenedsettelse

Urnen kan settes ned etter at kremasjonen er fullført og skal være i jorden før 6 måneder har gått. Det er vanlig ved kremasjoner vinterstid at urnen settes ned først til våren.

Ved urnenedsettelse møter vanligvis pårørende en representant fra kommunen eller gravlundsetaten som bistår nedsettelsen. Ønsker pårørende medvirkning av prest, taler eller en representant fra begravelsesbyrået må dette avtales i forkant.

Byrået er behjelpelig med å avtale tid for urnenedsettelse. Det er også mulig å kontakte gravlunds kontoret ved den aktuelle gravlunden direkte, for å avtale tidspunkt. Ved enkelte gravlunder vil det kunne gis muligheter for å velge plassering av graven.

kremasjon foregår i Harstad og urnen blir oversendt til kommunen hvor den skal nedsettes. Ta kontakt med nærmeste menighetskontor for å avtale urnenedsettelsen.
Hadsel kirkelige fellesråd, Telefon: 761 64 033
Sortland kirkelige fellesråd, Telefon: 761 09 910
Harstad Kirkelige fellesråd kan kontaktes ved spørsmål knyttet til kremasjon, Telefon: 770 16500

Annet å ta stilling til:

>> TILBAKE

Urne_361_Bjork_natur_brunlasert1