Medlem av Virke Gravferd

Virke Gravferd er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge og er byråenes forlengede arm inn mot myndigheter for å bedre rammebetingelser og regelverk.
Gjennom medlemskapet har vi forpliktet oss til å følge gjeldende forskrifter og lovverk.
Verdighet skal utøves i respekt til avdøde og til de pårørende. Alle deler av arbeidet skal vurderes i lys av: Etikk, estetikk og etikette.
Hadsel begravelsesbyrå har vært medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd og tidligere BFN (Begravelsesbyråenes Forum Norge) i en årrekke.
Daglig leder og eier Reidar Aas har tidligere sittet en årrekke som leder av lokalavdelingen Nord-Norge samt medlem av hovedstyret.

Les mer om Virke Gravferd her!

reidar_aas_pan

Reidar Aas ble av landsmøtet 2009 beæret som årets bransjeperson for gravferdsbransjen.

Virke_Gravferd_Nord-Norge_RGB