Om oss

Medmenneskelighet og faglig dyktighet

Hadsel Begravelsesbyrå har lang erfaring i å møte mennesker i sorg.

Byrået eies og drives i dag av Reidar og Lene Aas.
Begravelsesbyrået ble startet av Arill og Oddbjørg Fleines i 1978.
I 1997 overtok Reidar og Lene driften.

Byrået utfører sine tjenester i Lofoten og Vesterålen.

Vi ønsker å fremstå som et trygt, tillitsfullt og seriøst byrå med lang erfaring, faglig tyngde og lokal kjennskap. Vi gjør vårt ytterste for å komme pårørende i møte, i den situasjonen de står i og kan ta hånd om alle praktiske sider ved gravferden.

Byrået er medlem av Virke Gravferd og Byråalliansen og har forpliktet seg til høy etikk og verdighet rundt alle sider ved yrkesutførelsen.

Våre gravferdskonsulenter innehar alle bransjens kurs, har lang erfaring og høy kompetanse.