Kostnader

Kostnader ved gravferd

Prisliste for varer og tjenester 2019

Komplett prisliste 2019

I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.
Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimumspriser ut fra myndighetene krav i §16, Prisoversikt for gravferd.

Generell informasjon om priser:

En gravferd består av mange elementer og det kan være krevende å få full oversikt.
Vi ønsker å orientere så godt vi kan underveis i planleggingen og etter gjennomgang med en av våre gravferdskonsulenter får pårørende et komplett prisoverslag.
Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

Priseksempel med minimums- og maksimumspriser

Varer/tjenesterMin.Maks.
Sum:19 770,-57 150,-
Kiste med utstyr og svøp4600,-28 000,-
Nedlegging i kiste og stell1900,-1900,-
Transport av tom kiste til dødssted500,-800,-
Assistanse i seremonien3200,-4200,-
(2 eller flere assistenter)
Kjøring seremonisted/gravlund inkl. mannskap1200,-2350,-
Lys/utstyr i seremonien580,-580,-
Program til seremonien, 30 stk1600,-3200,-
Byråets honorar, avgiftsfri del590,-590,-
Byråets honorar, utenfor avgiftsområde4200,-4200,-
Administrasjonskostnad0,-550,-
Annonse i VOL/Vesterålens avis1200,- (1 spalte)Ca 5200,-
(2 spalter)
Blomsterpynt til kisten150,- (3 roser)5000,-
Fotografering0,-0,-
Minnebok/minnepenn50,-580,-

Mva er inkludert i de beløp som er momsbelagt.
(Eventuelle tillegg kan være: minnesamvær og gravmonument (se prislisten)

Gravferdsstøtte:

Vi bistår også søknader til NAV om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 23.990,- (2019) og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra bopeladresse.
Egenandel på båretransport pr 2019 er; 2.399,-
For mer informasjon se under Ved dødsfall «Trygdeytelser og pensjoner».

Honorarer:

Gjeldende lov om merverdiavgift pålegger oss å dele honorarene i tre forskjellige poster. Avgiftsberegningen er komplisert. Vi har omsetning både innenfor og utenfor avgiftsområdet. Omsetning innenfor avgiftsområdet har også forskjellige satser. Det inkluderer administrasjon og tilrettelegging herunder kontakt med pårørende og nødvendige meldinger og kontakt med det offentlige. Bruk av telefon, porto, og administrative rekvisitter inngår også. Fordeling av størrelsen på honorarene er tilpasset lovverket og godkjent av revisor.

Kommunale avgifter:

I henhold til prislisten hos kirkevergen. For boende innad egen kommune er en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det ønskes reservert/festet en ledig plass ved siden av, vises det til Kirkevergens prisliste. Det er ikke kremasjonsavgift for boende i Harstad kommune. De som er bosatt utenfor Harstad kommune mottar faktura fra Harstad kirkelige fellesråd på kr. 6000,-  som må dekkes av pårørende.